Saturday, July 12, 2008

--> Artishoki aastanäitusel: Casting For a New Member

[-->]
Noolegrupp (Triinu Jürves, Villem Jahu, Harry Rull)
esitleb:
CASTING FOR A NEW MEMBER
Käesolev ruumiinstallatsioon on ajendatud grupiviisilise
kuinstitegemise juures pidevalt korduvast frustreerivast olukorrast,
kus vajalikul hetkel on mõni rühmituse liige puudu. Nelja inimese ühel
ajahetkel ühte ruumi kokku saamine osutub liigagi tihti võimatuks
missiooniks. Peaaegu alati mõni kunstnikest kas sukeldub, on haige, sõjaväes või
lihtsalt ei taha tulla.
Pärast korduvaid piinlikke momente näituste avamistel ja esinemistel
otsustasime leevendada oma kimbatust iseendast koopiate tegemisega,
nii et vajadusel oleks võimalik puuduv isik asendada tema elusuuruses
esindusliku figuuriga.
Praeguseks on olukord --> Noolegrupis muutunud veelgi keerulisemaks,
kuna üks põhiliikmetest on valinud teise tee ja ennast tegevliikme
staatusest rühmituse toetajaliikmeks taandanud. Tema
tegevusvaldkondadega (sponsorite leidmine ja nendega tehingute
sõlmimine, transport ja logistika, varustamine jne.) peavad tegelema teised
rühmituse liikmed, kellelele see on nende oma ülesannete kõrval
painavaks lisakohustuseks.
Seega kuulutame välja konkursi --> Noolegrupi uue liikme leidmiseks!
Antud ruumiinstallatsioon on abiks potensiaalsetele
liikmekandidaatidele see sisaldab viiteid meie varasemale loomingule
ning ideaalidele, samuti tutvustab Noolegrupi praegusi põhiliikmeid.
Soovijail on kohapeal võimalik esitada avaldus rühmitusse astumiseks.
--> tänab südamest Eleriin Ellot, Artishoki ja kõiki teisi toetajaid

No comments:

Post a Comment