Friday, December 19, 2008

Moonika Noole ja käruga

PRESSITEADE
Peale kiireid ja otsustavaid läbirääkimisi jõudsid tundmatuks jääda sooviv
kunstigalerii Eestist ja Louvre’i kunstimuuseum kokkuleppele, et Louvre
omandab 250 000 euro eest Noolerühma kohaspetsiifilise teose "Moonika nooleja käruga", mis paigutatakse Kopti käsikirjade ja renessanssmaali
ekspositsioone ühendavale trepistikule, mis nüüd ka teoks saanud.

foto ja tekst:  Jaan Klõšeiko

Sunday, September 21, 2008

FREDDIE 2004-2008fotod: TR, VLM


Väga austatud kaasvõitlejad,

meil on au paluda Teid osalema pidulikul matusetalitusel, mille käigus jõuab asjakohaste
austusavalduste saatel oma viimsesse puhkepaika meie kõigi poolt armastatud FREDDIE.

Tseremoonia toimub Laulasmaal TR-i suvilas 20.-21. septembril 2008.

Freddie mälestuseks on palutud kaasa tuua söödavaid ning joodavaid andameid.
Freddie mälestuseks on võimalik käia metsas seenel.
Freddie auks võib kaasa võtta kaaslasi.

Palun andke meile oma tulekust teada!

TR ja VLM
-->

Monday, August 25, 2008

--> 23.08.2008


VLM 2008

Saturday, July 12, 2008

--> Artishoki aastanäitusel: Casting For a New Member

[-->]
Noolegrupp (Triinu Jürves, Villem Jahu, Harry Rull)
esitleb:
CASTING FOR A NEW MEMBER
Käesolev ruumiinstallatsioon on ajendatud grupiviisilise
kuinstitegemise juures pidevalt korduvast frustreerivast olukorrast,
kus vajalikul hetkel on mõni rühmituse liige puudu. Nelja inimese ühel
ajahetkel ühte ruumi kokku saamine osutub liigagi tihti võimatuks
missiooniks. Peaaegu alati mõni kunstnikest kas sukeldub, on haige, sõjaväes või
lihtsalt ei taha tulla.
Pärast korduvaid piinlikke momente näituste avamistel ja esinemistel
otsustasime leevendada oma kimbatust iseendast koopiate tegemisega,
nii et vajadusel oleks võimalik puuduv isik asendada tema elusuuruses
esindusliku figuuriga.
Praeguseks on olukord --> Noolegrupis muutunud veelgi keerulisemaks,
kuna üks põhiliikmetest on valinud teise tee ja ennast tegevliikme
staatusest rühmituse toetajaliikmeks taandanud. Tema
tegevusvaldkondadega (sponsorite leidmine ja nendega tehingute
sõlmimine, transport ja logistika, varustamine jne.) peavad tegelema teised
rühmituse liikmed, kellelele see on nende oma ülesannete kõrval
painavaks lisakohustuseks.
Seega kuulutame välja konkursi --> Noolegrupi uue liikme leidmiseks!
Antud ruumiinstallatsioon on abiks potensiaalsetele
liikmekandidaatidele see sisaldab viiteid meie varasemale loomingule
ning ideaalidele, samuti tutvustab Noolegrupi praegusi põhiliikmeid.
Soovijail on kohapeal võimalik esitada avaldus rühmitusse astumiseks.
--> tänab südamest Eleriin Ellot, Artishoki ja kõiki teisi toetajaid

Sunday, June 8, 2008

--> Kabala kavand
--> aktsiooni kavand, 8.06.2008

Saturday, June 7, 2008

Friday, June 6, 2008