Wednesday, September 11, 2019

Monday, August 19, 2019

--> gift to Hirvitalo
New World Spectacle
Pispala Contemporary Art Centre
Hirvitalo
Hirvikatu 2, Tampere, Finland
August 2019

 More photos: https://nagi.ee/photos/trjyrves/sets/412463/

Suur tänu / Special thanks: 
Eesti Kultuurkapital, Estonian Embassy in Finland, Hirvitalo, Ville-Karel Viirelaid, Philip Luddite, Kaarel Kütas

Friday, July 12, 2019

Thursday, July 11, 2019

Vaskjala päevik / CopperLeg diaryFotopäevik --> Noolegrupi loomeresidentuurist Vaskjalas, maakunsti objekti "Läbipääs" ehitus,  installatsiooni loomine Rae koolimajja ja teoste esitlusüritus 15. juunil 2019.

https://nagi.ee/photos/trjyrves/sets/412053/

Suur tänu: Janno Bergmann, Kaarel Kütas, Taave Tuutma, Toomas Aru & Rae kultuurikeskus ja kõik teised toetajad

Foto / Photo: Hannah Harkes

Foto / Photo: Ott KattelPhoto diary of --> Arrowgroup's stay in Copper Leg Residency, building the land art object "Passthrough" and installation in Rae old schoolhouse, opening event on Jyne 15, 2019.

https://nagi.ee/photos/trjyrves/sets/412053/

Special thanks: Janno Bergmann, Kaarel Kütas, Taave Tuutma, Toomas Aru & Rae cultural center , and every other supporter

Saturday, June 29, 2019

Intervjuu ERRi kultuuriportaalis

Rühmitus Noolegrupp kunsti maailma päästjana ei näe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Tilk, foto Janno Bergmann
Toomas Tilk vestles kunstirühmitusse Noolegrupp kuuluva Triinu Jürvesega sellest, kuidas nad sattusid Vaskjala loomeresidentuuri ja kas kunst päästab maailma.

Noolegrupp on (ingl k --> Arrowgroup) on aastast 2004 tegutsev kunstirühmitus, kuhu kuuluvad Triinu Jürves (s 1974) ja Villem Jahu (s 1985).
 Noolegrupi teosed on enamasti installatiivsed või performatiivsed keskkonnad ja objektid, mille abil visualiseeritakse kujundlikult ning nihestuste kaudu käsitletav teema või probleem. Tihti kasutatakse video ja helikunsti vahendeid, enamasti on rühmituse tööd interaktiivsed, kohaspetsiifilised ja avaliku ruumiga suhestuvad. Rühmitusele ei ole võõrad huumor ja iroonia ning palju kasutatakse viiteid ning visuaalseid tsitaate. Rühmituse põhimõte on, et igaks näituseks ja esinemiseks luuakse uus originaalne teos või terviklahendus.

Olete oma suvise teose sünnikohaks valinud Vaskjala Loomeresidentuuri, milliseid teid pidi siia sattusite?
Oleme residentuuri loomisest peale Vaskjalas toimuvale kaasa elanud. Sel talvel oli meil Haapsalu Linnagaleriis näitus ja otsisime varianti seal väljas olnud mastaapsele objektile veel üks võimalus anda. Me ei näita kunagi ühte teost samal kujul mitu korda, aga temast uues kohas ja maastikus uue sisuga töö loomine mahtus meie kriteeriumide sisse.
Nagu tellitult oli Vaskjala selle suve open call maakunsti fookusega, nii et kandideerisime. Siin on juba teisigi huvitavaid objekte, ruumi suure asja jaoks ja pidevalt liigub publikut – väga hea koht. Boonusena lisandus veel näitusepind Rae koolimajas ja võimalus rahulikult olla, tegutseda ja nuputada.
Siia kohale jõudes oli paari päevaga selge, et kohalik kontekst ja looduslikud tingimused andsid meie mõtetele täiesti uue suuna. Nii et nüüd esitlemegi residentuuri tulemusena sündinud --> Noolegrupi uut projekti "Läbipääs", mis on põhimõtteliselt kahe otsaga tunnel läbi aegruumi ehk ussiauk.

Kuidas jõuate teemadeni, mille põhjal tekib teie kunst? On see protsess pikem seedimine-mediteerimine või pigem plahvatus?
Mediteerimise jätaks meie puhul küll välja. Protsess võib olla nii või naa. Peaaegu alati on esimene impulss ruum või koht ise, kus midagi tegema hakkame. Aga võib olla ka mõni tekkinud seos, ebakõla või elamus. Sealt hakkame siis edasi küpsetama, visuaalset vormi ja kuju otsima sellele mõttele.
Kaalume, mida ja kuidas seekord teha annaks. Üldiselt me tahame ise oma tööd valmis teha, mitte teenustööna tellida. Iga objekt või installatsioon teostamise käigus ju areneb ja teiseneb, alles võtab õige kuju. Me neid õrnu hetki kellegi teise kätte ei taha usaldada, aga vajaduse korral abi muidugi kasutame.

Keda või mida Noolegrupi nooled sihivad? Elame ju põneval ajastul – sotsialistid versus uusrahvuslus näiteks. Kas kunst päästab maailma?
Kas uusrahvuslus öeldakse nüüd uuemal ajal neonatside kohta? Noolegrupi nool tähistab suunda "siit edasi", liikumist, kaugemale minekut, mitte seisma jäämist. Eks me ürita ikka märki tabada, sihime siis mida me parajasti sihime.
Kunst maailma nüüd küll ei päästa, mis sest kunstist, kui tuleb meteoriit, tuumaplahvatus või ökokatastroof. Aga elamisega selles maailmas seni kuidagi hakkama saada aitab küll, kas sa siis teed kunsti või vaatad või mõlemat.

Mis on teie suuremad plaanid lähitulevikus?
Eks suur plaan on oma elu edasi elada. Konkreetsemalt suvel osalemine installatsiooniga kunstifestivalil New World Spectacle Tamperes ja sügisel näitus Working Man Gallerys Salfordis.

Kas Eesti installatsiooni- ja performance-kunst võiks olla Eesti Nokia?
Kas selline asi nagu eesti installatsiooni- ja performance-kunst on üldse olemas Nojah, Nokia nuputelefon on küll väga hea ja vastupidav riist, ei lähe katki, helistada saab. Eks neid kunstnikke leidub, sealhulgas installatsiooni- ja performance-kunstnikke, kes samamoodi hästi vastu peavad ja oma kunsti teevad.

Äitäh ja inspireerivat suve!

Wednesday, June 12, 2019Laupäeval 15.06, 18:00 – 22:00 Suvehooaja avamine Vaskjala Loomeresidentuuris.

Vaskjala Loomeresidentuur avab suvehooaja! Alustatakse kunstituuriga, mille käigus on külastajatel võimalik tutvuda installatsioonide ja väliobjektidega Rae Koolimaja lähiümbruses.

Ettenäitamisele tulevad teosed järgnevatelt kunstnikelt:
Kilian Ochs (EST/DEU)
Janno Bergmann (EST)
Vladimir Kozin (RUS)
Federica Cogliandro & Giulia Lanza (ITA )
Šhiskin – Hokusai (RUS)
Tanel Saar (EST)
Simon Whetham (GBR)
Alexander Kamelhair (USA)
Chad Stayrook (USA)

Kunstituurile järgneb --> Noolegrupi installatsioonide ettenäitamine väljas ning Rae Koolimajas sees.

Kunstirühmitusse --> Noolegrupp (asutatud 2004) kuuluvad Triinu Jürves ja Villem Jahu, kes enamasti eelistavad oma loomingus kohaspetsiifilist interaktiivset lähenemist, kihilist viitamist ja nihestatud kujundikeelt.

Vaskjala maakunsti keskkonda püstitati installatsioon „Läbipääs”, mis seob omavahel kokku siinse nimemaagia, residentuuri territooriumil paikneva II aastatuhande algusest pärit maa-aluse kalmistu, paganliku maailmatunnetuse ja relatiivsusteooria nüansside kaudu kohapeal esile kerkinud muljed. Koolimajas visualiseerib sama kogemust teises mõõtkavas ainult avamisõhtul eksponeeritav installatiivne objekt.

Rohkem infot rühmituse kohta: noolegrupp.blogspot.com

Õhtu lõppeb ühissauna ja vinüülplaatide kuulamisega.

Kõik huvilised on oodatud!

Asukoht: goo.gl/maps/6dGAE3mzerP2
Koduleht: https://copperleg.rae.ee/
FB: www.facebook.com/CopperLegResidency


 Saturday 15.06, 18:00 - 22:00 Opening of the summer season at Copper Leg Art Residency.

Copper Leg Art Residency opens summer season! Starting with an art tour, where visitors can see installations and outdoor objects in the vicinity of Rae School House.

Works to be presented from the following artists:
Kilian Ochs (EST / DEU)
Janno Bergmann (EST)
Vladimir Kozin (RUS)
Federica Cogliandro & Giulia Lanza (ITA)
Shishkin - Hokusai (RUS)
Tanel Saar (EST)
Simon Whetham (GBR)
Alexander Kamelhair (USA)
Chad Stayrook (USA)

The art tour is followed by a presentation of the Arrowgroup installations outside and inside the Rae Schoolhouse.
The art tour is followed by --> Arrowgroup installations presentations outdoors and inside the Rae Schoolhouse.

--> Arrowgroup (founded in 2004) includes Triinu Jürves and Villem Jahu, who mostly prefer a site-specific interactive approach, layered references, and displaced image language.

At the Copper Leg Land Art Center was set up the installation "Passthrough", that binds together the local name magic here, the underground cemetery from the beginning of the second millennium, the paganist world perception and the theory of relativity. In the schoolhouse, the same experience is visualized on another scale by the installation object displayed only on the opening night.

More information about --> Arrowgroup: noolegrupp.blogspot.com

The evening ends with a public sauna and vinyl listening.
Everyone is welcome!

Event location: goo.gl/maps/6dGAE3mzerP2
Website: https://copperleg.rae.ee/
FB: www.facebook.com/CopperLegResidency


Fotode autor / Photos by: Janno Bergmann