Tuesday, August 8, 2017

FUTU MUHU 2017 @ SIRPHelen Merila "Kõnekas vaikus ja loodushääled", SIRP, 4.08.2017
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/konekas-vaikus-ja-loodushaaled/

Monday, July 31, 2017

EKL aastanäituse "Elust maal" kataloog


"Eesti Kunstnike Liit ja Maaleht esitlevad: ELUST MAAL"
Koostaja ja toimetaja: Elin Kard 
Tõlge: Juta Ristsoo
Fotod: Stanislav Stepaško
Kujundus: Maris Lindoja
 Printon Trükikoda AS
SA Tallinna Kunstihoone Fond ja Eesti Kunstnike Liit 2017

Monday, July 17, 2017

--> Sada aastat / Hundred Years @ FUTU MUHU 2017
--> Noolegrupp
 Sada aastat

kohaspetsiifiline installatsioon (video, objektid, paber, keedumunad)

--> Noolegrupi teos näib viitavat millelegi, mis on mingil viisil millalgi aset leidnud. Miks, mis ja millal täpselt juhtus ning millised võisid olla tagajärjed?
Aga võib-olla ei juhtunudki midagi ja see on lihtsalt puhas vormimäng?

TÄHELEPANU!
Korraga saab installatsiooniga tutvuda maksimaalselt 2 vaatajat.
Palun liikuda ettevaatlikult ainult spetsiaalselt ettevalmistatud treppidel ja laudpõrandal. Muul põrandal viibimine võib olla eluohtlik.
Installatsiooni detaile on võimalik täpsemalt vaadata taskulambi abiga.

--> Noolegrupp tänab:
Eesti Kultuurkapital, Lipuvabrik OÜ, galerii Metropol, Kaarel Kütas,  Taavi Suisalu, Muhu A. I. Kunstitalu, FUTU MUHU kunstifestivali korraldajad

--> Arrowgroup (Triinu Jürves, Villem Jahu)
Hundred Years 
site-specific installation (video, objects, paper, boiled eggs)

--> Arrowgroup's installation seems to be pointing at something that has happened in some way at some time. What happened, why and when? And were there any consequences? Or maybe nothing really happened and this is just an aesthetic game?

ATTENTION!
Only two visitors can enter the installation at one time. Please move carefully only on the especially prepared ladders and floor. Other surfases may be life-threatening. You can investigate details of the installation using flashlight.

Special Thanks:
Estonian Culture Capital, Lipuvabrik OÜ, gallery Metropol, Kaarel Kütas, Taavi Suisalu, Muhu A. I Art Residency, organizers of FUTU MUHU 2017 festival 

Rohkem pilte / More photos:
Monday, July 3, 2017

Sunday, April 23, 2017

kasutu rikkusMonday, April 17, 2017

--> tänab
--> Noolegrupp tänab: 
Mari Kartau, Kaarel Kütas, Merike Bakhoff, Tarmo Tamm, Valdur Põld, billeneeve, KUMU hariduskeskus, Malle Jürves, Tallinna Kunstihoone, Eesti Kultuurkapital

Sunday, April 2, 2017

"Kasutu rikkus" paberajalehtedes

"Kevadkünd Kunstihoones: maaelu oma täies hiilguses" MAALEHT, Elust maal, 9.03.2017"Maaleht pani kunstirahva maaelu vagusid pöörama" Katariina Rebane, EESTI PÄEVALEHT, Kultuur, 8.03.2017


"Eksootilisest elust kodumaal", Merete Väin, SIRP, Kunst, 24.03.2017


/.../ Lõhna mõttes tuntavaimaks osutub Noolegrupi nimelise grupi rustikaalne installatsioon, milles võime kohata galeriisse toodud lõhutud küttepuid, lambavilla, sülti, teravilja, koduveini jne., mis ei rohkem ega vähem kui viskab ninna kirbet , ent samal ajal lustlikku sõnniuhaisu. Usun küll, et minu külastamishetkel see oli pigem error kui taotlus, aga neid kahte fenomeni ei tahaks alati teineteisest lahutada. /.../
  
"Maaelunäitus lõhnab õigesti", Janar Ala, POSTIMEES, Kultuur, 4.04.2017

Thursday, March 23, 2017

--> Noolegrupp vs kunstipublik

Fotod: Endel Apsalon, Maaleht, Tallinna Kunstihoone ja Triinu Jürves