Wednesday, February 10, 2016

A.I. Kunstitalu kataloog 2015

Noolegrupi Muhu festivalile loodud installatsioon "(Silma)piiripunkt", analüütilis-praktiline, seob inimese sisemise sportlase tema abstraktse solipsistliku pürgimuse üldiste inimlike metafüüsiliste impulssidega üheks tervikuks. Pakkudes publikule ennastületavat osalusvõimalust lisab Noolegrupp abimaterjalina kasutamiseks valiku populaarteaduslikke ajakirju Horisont; seda kõike enne otsustava hüppe sooritamist - uue kõrguse võtmist, antud juhul tühermaise heinamaa kontekstis.

The installation "(Silma)piiripunkt" ("Horizon(view)point") or "(Fixed)Horizon" by Noolegrupp created an analytical-practical object, which connects into the whole the viewers inner sportsman, his abstract solipsist aspirations, with human metaphysical impulses in general. Offering public the possibility of participation they also give us the supporting material, selection of popular-science magazines Horizon. All this before the decisive leap into a new height, and in Muhu case: in the context of the deserted meadow.

Tekst ja fotod: Tiiu Rebane