Friday, May 12, 2006

Thursday, May 11, 2006

--> Hommage to Ülo Sooster

Photos by TR. Jürves

Monday, May 1, 2006

Soovituskiri

SA Tallinna Kunstihoone Fondile

Toetan rühmitust, mille tuuma moodustavad Triinu Jürves ja Villem Jahu, kui häid ideid genereerivat ja teostusvõimelist kunstnikegruppi. Leian, et rühma näitus „Lumivalgekese sõjakäik“ Kullo galeriis oli profssionaalselt teostatud, ideed selgelt välja mängitud ning ruumid vastutustundlikult kasutatud. Nad tulid hästi toime nii keerulise ruumiprogrammiga galeriis tervikliku väljapaneku loomisega kui ka läbimõeldud ja tugeva kunstimõttega tööde teostamisega. Rühmitusel on lai silmaring ja tugev teoreetiline selgroog.

Rühmituse sisulised plussid:
Suudavad organiseerida väga suure materjalihulga hästi vaadeldavaks ja ideeliselt sidusaks tervikuks. Näitus „Lumivalgekese sõjakäik“ oli suurepäraselt teostatud totaalne keskkond.

Temaatika ja vastuvõtuvõimaluste mitmetasandilisus. Rühmitus tegeleb väga laia teemaderingiga: valdavalt popkultuurilisele põhjale (rockstaarid, kultusfilmid, muusikavideod) lisavad seoseid kunstiajaloost (David, Malevitš, Oppenheim, Blake), folkloorist jne, ilma et käsitlus muutuks labaseks või vaatajat alahindavaks. Pigem tagavad nad sellega tööde retseptiooni väga erinevatel levelitel, rühma aktsioonid kooruvad lahti tasapisi ja nõuavad ka vaatajalt seostamisoskust ning vastupanu, et mitte jääda esimestesse visuaalselt atraktiivsetesse kihtidesse kinni ja sinna vaikselt surra;

Rühma kunstiväljenduslikud vahendid on piiramatud. Nad tegelevad idee ja ideeringlusega, mis võivad leida väljenduse väga erinevates kunstiliikides. Esialgse aktsiooni idee või temaatika mängivad nad läbi erinevates meediumides, dubleerivad tegevusi, viivad ideid intermediaalselt ühest olekust teise – selle tulemusena on võimalik näitusele valida kõige puhtam teostus ja ideeline kompositsioon (aktsiooni foto- ja videodokumentatsioon, maal, skulptuur, installatsioon, erinevad kostüümid ja rekvisiidid).

1. mai 2006

Anneli Porri
Kriitik ja kuraator
EKA Kunstiteaduse Instituudi magistrant