Wednesday, June 29, 2005

--> Kompasõda
Kompasõjaks nimetame me igasugust tegevust, mille käigus paigutatakse kujundeid või esemeid tasapinnal või ruumis ümber puhtalt esteetilistel kaalutlustel – et saavutada parem kompositsiooniline kombinatsioon. Mõiste „sõda” on siin kasutusel positiivse terminina, eesmärgiks ei ole kaasmängija või iseenda võitmine. Kompasõjaga võib tegeleda üksi või kaaslastega, seda võib harrastada mõttes, virtuaalses või reaalses ruumis, taskuformaadis, lauamänguna või üleelusuuruses, looduses või tehiskeskkonnas. Kasutada võib kõikvõimalikke esemeid või visuaalseid objekte, kuid eelduseks on vahendi muutumine abstraktseks kujundiks, mille abil on võimalik kompositsioonilist ruumi mõjutada.

Kompasõda võib käsitleda esteetilise meelelahutuse või ka lihtsalt vaimse harjutusena, kuid sellega tegelemine on äärmiselt köitev ja võib endaga kaasa tuua tõsise sõltuvuse. Kuid peab ütlema, et kompasõjaga tegeledes oleme tuvastanud selle positiivsed küljed. Igasugune abstraktsete küsimuste ja kujunditega tegelemine mõjub tänapäeva tähendustest küllastunud maailmas puhkusena.
-->

No comments:

Post a Comment